title
Eramu renoveerimisprojekt koos ehitusfüüsika arvutustega
Private house renovation project with construction physics calculation
author
Tooming, Egle
keywords
renoveerimisprojekt
niiskusrežiimi arvutused
renovation project
humidity regime calculations
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus