title
Tallinna Polütehnik Nr 25 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
25.09.1981
language