title
Poliitikakujundamise kõla: kuidas ideed ja diskursus mõjutavad muusikapoliitikate kujundamist
The sound of policy making: how ideas and discourse shape music policy
author
Sillamaa, Virgo
keywords
policy ideas policy discourse
music policy
concept of culture
supervisor
defence date
language