title
Sorteerimis-, pakendamis- ja transpordikonveieri ohutussüsteemi projekteerimine
Sorting, packaging, and hauling conveyor safety system design
Проектирование системы безопасности для сортировочно-упаковочно-транспортного конвейера
author
Jakovlev, Aleksei
keywords
ohutusfunktsioon
ohutusfunktsiooni efektiivsus
tõrkekindlus
ohutuselement
safety function
perfomance level
fail-safe
safety element
функция безопасности
эффективность защиты
отказобезопасный
элемент безопасности
риск
анализ риска
угроза
supervisor
defence date
language