title
Tallinna Polütehnik Nr 16 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
05.05.1978
language