title
Museaalide päritolukaart: muuseumide Infosüsteemi avaandmeid kasutav kaardirakendus
Origin Map of Museum Items: Map Application Based on Open Data of Museums Public Portal
author
Taimre, Liisi
supervisor
defence date
language
department / college