title
Automaattestimise projekti generaator veebirakenduste vastuvõtutestimiseks
Software test automation project generator for web application user acceptance testing
keywords
veebirakenduste testimine
automaattestimise raamistik
automaattestimise projekt
test automation projekt
test automation framework
defence date
language