title
Kulusäästliku mõtlemise rakendamine rahvusvahelise FMCG sektori müügiorganisatsiooni müügiosakonnas
Implementation of lean thinking in international FMCG sales company´s sales department
author
Maandi, Märt
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2023.
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Embargoed until 31.05.2023. Available at academic unit, please contact staff for more information.