title
Põhjamaade tehnoloogiaettevõtete tulemuslikkus Covid-19 ajal
Performance of Nordic technology companies during Covid-19
author
Aikio, Danel Sammeli
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus