title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1980
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
11.01.1980
language