title
Kliendi ostuotsustusprotsessi mõjutegurid restoran Bar Boulud London näitel
Customer decision making process factors based on the example of Bar Boulud London
author
Kull, Peeter
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access