title
Harjusraamatu tehnoloogia kui ametliku arenguabi sidusrühmade vahelise usalduse vahendaja - Juhtumiuuring Saksamaa Arengupanga plokiahela algatusest TruBudget
Distributed ledger technology as an intermediary of trust for stakeholders of ODA - A case study of the German Development Banks blockchain initiative TruBudget
author
Volkmer, Lucas Alexander
defence date
language