title
Tallinna Tehnikaülikooli Toidutehnika ja tootearenduse tudengite maitsetundlikkuse läve ja tekstuuri tunnetamise testimine sensoorse assessorite paneeli koolitamiseks
Sensory panel training in Tallinn University of Technology Food engineering and product development students using taste threshold and texture analyse tests
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information