title
Tööjõu agiilsus ja selle seos struktuurse ning psühholoogilise võimestamisega
The relationship between workforce agility and structural and psychological empowerment
keywords
ssühholoogiline võimestamine
tööjõu agiilsused
defence date
language