title
Tõstevintsi EŠ15/90 mootor-reduktori ühendussõlme töökindluse tõstmine
Upgrading the node reliability of the motor-gearbox connection of the walking excavator 15/90 hoist winch
author
Paläk, Olga
defence date
language