title
Eesti avalike e-teenuste parendamise analüüs piiriüleste kasutusjuhtude jaoks
Estonian Digital Public Service Improvement Analysis in Cross-Border Use Cases
author
Raamat, Helen
defence date
language