title
Takistused ja võimalused kaugjahutuse arendamiseks Eestis
Obstacles and oppurtunities for the development of district cooling in Estonia
author
Keidan, Katre
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal