title
Juhtide kiiruskäitumine kiiruskaameratega varustatud maanteel Tallinn-Tartu maantee näitel
Drivers’ speed behaviour on highways with speed cameras in the example of Tallinn-Tartu highway
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Piiratud ligipääs
Limited access