title
Soojusvahetusprotsesside juhtimissüsteemi kaasajastamine auruejektori abil
Updating of heat exchange processes control using a steam ejector
Контроль управления подачи пара с использованием парового эжектора
author
Bušihin, Aleksei
keywords
auruejektor
juhtimis- ja mõõteseadmed
auru etteandesüsteem
steam ejector
control and measuring equipment
steam supply system
паровой эжектор
контрольно-измерительное оборудование ,система подачи пара
алгоритм управления
supervisor
Neiman, Aleksandr
defence date
language