title
Kvantitatiivse leevendamise mõju euro ja Inglise naela vahelisele valuutakursile
The impact of the quantitative easing on the euro against the British pound exchange rate
keywords
kvantitatiivse leevendamise teated
makroteated
teadete mõju
Inglismaa Keskpank
quantitative easing announcements
macroeconomic announcements
announcement effects
Bank of England
supervisor
Harkmann, Kersti
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network