title
Participatory Budgeting: Theoretical Models and Applicability in Estonia and Beyond
Kaasav eelarvemenetlus: teoreetilised mudelid ja rakendatavus Eestis ja mujal
author
Krenjova, Jelizaveta
keywords
participation at the local level
participatory budgeting
participatory models
osalus kohalikul tasandil
kaasamise mudelid
publisher
TTÜ Press
TTÜ Kirjastus
supervisor
defence date
08.11.2017
identifier
ISBN 9789949831593 (publication)
ISBN 9789949831609 (pdf)
ISSN 14064790
language