title
Tallinna Polütehnik Nr 21 1986
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
13.06.1986
language