title
Kutsekvalifikatsiooni omistamise praktika ja raamatupidamise kui kutseala areng Eestis
The Practice of Awarding Professional Qualification and the Development of Accounting as a Profession in Estonia
author
Kallaste, Kaidi
description
Doktoritöö 39/2018
Doctoral thesis 39/2018
publisher
TTÜ Kirjastus
TTÜ Press
supervisor
defence date
29.06.2018
identifier
ISBN 9789949832873 (publikatsioon)
ISBN 9789949832880 (pdf)
ISSN 25856898 (publikatsioon)
ISSN 25856901 (pdf)
language