title
Tallinna Polütehnik Nr 19 1983
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
17.06.1983
language