title
Normaalbetooni veesisalduse mõju SBS tüüpi rullmaterjalide nakketugevusele
Influence of normal weight concrete´s moisture content on adhesion strength with SBS modified bitumen waterproofing membranes
author
Männiste, Rene
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information