title
Mitme tootmisüksusega elektripaigaldise juhtalgoritmide arendamine süsteemiteenuste pakkumiseks ja saartalitluse võime tagamiseks
Development of control algorithms for multiple unit generating facility to provide system services and enable island operation capability
author
Kiristaja, Hendrik
defence date
language