title
AQ Lasertool OÜ Pärnu tehase töötajate motiveeritus ja selle seos juhi omadustega
Worker Motivation and its Correlation with the Manager’s Qualitites at AQ Lasertool OÜ in Pärnu
author
Pani, Ly
keywords
liidri telk
keskmine skoor
MPS valem
management/leadership
leader tent
average score
MPS score
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language