title
Baltimaade ja Skandinaavia pankade igapäevapanganduse teenuste hindade suhteline võrdlus
Relative price comparison of everyday banking services in the Baltic states and Scandinavia
author
Raag, Hendrik
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network