title
Tallinna Polütehnik Nr 11 1988
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
01.04.1988
language