title
Polümorfsete andmeedastusobjektide väljade ja väljadevaheliste sõltuvuste valideerimine
Field and Cross-Field Validation of Polymorphic Data Transfer Objects
author
Vakker, Kuldar
keywords
supervisor
Sauh, Anton
defence date
language
department / college