title
GPS rakenduste kasutatavus ja andmeanalüüsi tase Eesti transpordifirmades
GPS Tracking and Data Analysis Practices on the example of Road Transport Companies in Estonia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information