title
Enesele andestamise võime mõju läbipõlemisele ja tööga seotusele
Burnout and Engagement: The Moderating Role of Self-Compassion
author
Hanci, Ceren
defence date
language