title
Sotsiaalmeedia rakendamine turunduskommunikatsioonis Polven Foods OÜ näitel
Social media implementation in marketing communication based on the example of the Polven Foods LTD
author
Ivanova, Kristina
keywords
kahesuunaline kommunikastioon
uus kommunikatsiooni paradigma
kasutaja loodud sisu
integrated marketing communication
two-dimensional communication
new communication paradigma
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network