title
Hall-lepa (Alnus Incana), sanglepa (Alnus Glutinosa) ja haava (Populus Tremula) baasvineeri mehaaniliaste omaduste väljaselgitamine
Determination of Mechanical Properties of the Grey Alder (Alnus Incana), Black Alder (Alnus Glutinosa) and Aspen (Populus Tremula) Base Plywood Panels
author
Kuldla, Erika
defence date
language