title
Daughterlessi ekspressiooni uurimine vagla ja täiskasvanud äädikakärbse kesknärvisüsteemis
Studies of Daughterless Expression in Central Nervous System of Larvae and Adult Fruit Flies
author
Saarmets, Signe
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal