title
Kiraalse D4-sümmeetrilise metalloporfüriini sünteesi uurimine
Study of the synthesis of a chiral D4-symmetric metalloporphyrin
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Oja, Karolin
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal