title
Bisfenool A oksüdeerumine impulss-koroona elektrilahenduse toimel: plasma-vedelik kontaktpinna ja pindaktiivse radikaalpüüdja mõju
Oxidation of bisphenol A by pulsed corona discharge: impacts of plasma-liquid contact surface and a surfactant radical scavenger
keywords
Süvaoksüdatsiooni protsessid
bisfenool A
laurüülsulfaat
gaasi-vedelik kontaktpind
bisphenol A
lauryl sulphate
defence date
language