title
IT halduse väljakutsed pilveraalinduse kasutuselevõtul
Cloud computing adoption challenges for IT operations
author
Haavala, Raul
supervisor
defence date
language