title
IT halduse väljakutsed pilveraalinduse kasutuselevõtul
Cloud computing adoption challenges for IT operations
author
Haavala, Raul
keywords
pilveraalindus
IT-teenused
IT haldus
IT taristu
IT infrastructure
supervisor
defence date
language