title
Mõõteplatvorm elektritarbimise parameetrite jälgimiseks
Measurement Platform for Monitoring Power Consumption
author
Raudsepp, Jüri
keywords
moonutatud võimsus
tegelik võimsustegur
moonutustegur
apparent power
reacitve power
distorted power
real power factor
harmonic distortion coefficient
printed circuit board (PCB)
effective value
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus