title
Таллинский Политехник № 25 1978
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
08.09.1978
language