title
Negatiivse sissetulekušoki mõju majapidamiste tarbimisele Balti riikide näitel
Effects of negative income shock on households consumption: evidence from the Baltic states.
author
Pappa, Madli
keywords
negatiivne sissetulekušokk
kodumajapidamiste tarbimine
stabiliseerimismeetmed
negative income shock
households consumption
stabilization measures
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only