title
Noorus SPAHotell majutusosakonna personali värbamise ja valiku protsessi täiustamine
Improving the recruitment and selection process for the housing department of Noorus SPA Hotel
author
Kopossova, Aljona
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network