title
Tootmise efektiivistamine läbi digitaliseerimise - hooldusvajaduse tuvastamise infosüsteemi äri- ja süsteemianalüüs Enefit Green AS tuuleparkide käideldavuse parendamiseks
Improvement of Production Efficiency Through Digitalization - Analysis and Design of a Predictive Maintenance System to Improve the Availability of Enefit Green AS Wind Farms
author
Joosua, Toivo
keywords
tootmise digitaliseerimine
rikete ennetamine
tuuliku operatiivandmed
hooldusvajaduse tuvastamine
tuuleparkide käideldavus
seisundiseire
seisundipõhine hooldus
autokooder
production digitalization
wind turbine Scada data
maintenance detection
wind farm availability
autoencoder
defence date
language
department / college