title
Edasiarveldatavate kommunaalteenuste arvestuspõhimõtted kinnisvaraettevõttes
Accounting principles for rechargeable utilities in a real estate company
author
Sepp, Laura
keywords
kommunaalteenused
brutosumma
netosumma
saldeerimine
defence date
language