title
Avaliku organisatsiooni teeninduslaua loomine ja kujundamine. Euroopa Ravimite Kvaliteedi ja Tervishoiu Direktoraadi juhtumianalüüs
Creation and design of electronic service desk for public organization. Case study of the European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare (EDQM)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 23.01.2025