title
Vineeri viimistlusvahendite mõju tulekaitseomadustele ja vastupidavusele erinevates keskkondades
The effect of plywood finishes on fire protection properties and durability in different environments
author
Guštšin, Jarl
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 31.05.2027
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal