title
Üliõpilasorganisatsiooni BEST-Estonia punktisüsteemi tarkvara uue versiooni arendamine
Developing a New Version of the Student Organization BEST-Estonia Point Management Software
author
Kaljus, Karl Henri
supervisor
defence date
language