title
Ehitusinformatsiooni modelleerimise kasutusele võtmine Eesti ehitussektoris
Building Information Modelling (BIM) adoption in the Estonian construction industry
author
Tüvi, Kristjan
keywords
ehituse innovatsioon
uurimustöö
ehituse efektiivsus
Eesti ehitussektor
construction innovation
construction efficiency
Estonian construction sector
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information