title
Reklaamistrateegia loomine jaemüügi edendamiseks väikeettevõtte Viibergi OÜ näitel
Creating an Advertising Strategy for Retail Sales Promotion (based on the Example of Small Business Viibergi OÜ)
author
Ennuvere, Siim
keywords
partisaniturundus
reklaamistrateegia
guerilla marketing
advertising strategy
supervisor
defence date
language