title
Tallinna Polütehnik Nr 2 1985
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
18.01.1985
language